);

Woensdag 4 juli 2018

In de vroege ochtend van woensdag 4 juli overleed onze medebroeder Karl Joris Van Hove.

In het schone stadje Lier, met zijn schitterende Sint-Gummarus en zijn witgekalkt begijnhof is Joris geboren op 1 mei 1930 in het gezin van vader Louis Van Hove en  moeder Maria Nagels, beiden geboren Lierenaren. Vier dagen oud werd de kleine Joris Mathilde Jozef gedoopt in de Sint-Gummaruskerk op 5 mei 1930.

Woonachtig te Kessel groeide hij op met zijn oudere broers Louis en Jan. Enigszins fier zei Joris dat hij de fröbelschool had gedaan bij de Ursulinen en de lagere school en de klassieke humaniora aan het Sint-Gummaruscollege. Hij was er actief lid van de Katholieke Vlaamse Studentenactie (KSA) wat zijn volksverbondenheid en Vlaams bewustzijn heeft gesterkt evenals zijn roeping om Christus als priester en kloosterling te dienen in de Kerk.

Zijn oudste broer Louis ging naar het seminarie van Mechelen en werd priester-leraar en broer Jan werd ambtenaar bij de Provincie Antwerpen. Joris werd norbertijn in Tongerlo en ontving van prelaat Emiel Stalmans het witte ordeskleed op 15 september 1949 en de kloosternaam Carolus Bonus.

Na zijn plechtige professie op 2 mei 1955 in de handen van prelaat Joost Boel, ontving hij in sneltempo de bedieningen van lectoraat en acolitaat op 3 mei, de subdiakenwijding op 8 mei en de diakenwijding op 22 mei 1955, beide door Monseigneur Carolus Amandus Vanuytven. Op 14 augustus 1955 wijdde Bisschop Vanuytven hem tot priester.

Geboeid door literatuur en geschiedenis volgde hij in Leuven de kandidaturen van Wijsbegeerte en Letteren van 1956 tot 1958. Daarna werd confrater Karl priester-leraar aan de Technische School Sint Jozef te Geel van 1959-1991. Hij was met andere confraters betrokken bij het onderwijs in Geel o.a.: cfr. Octaaf Verhagen, cfr. Renier Schmeitz en cfr. Jan Van de Veire. Steeds was confrater Karl zelf in de leer bij Christus als onze enige Leraar.

 

 

            

 

Ook was cfr. Karl enkele jaren van dienst in het internaat van de school en kwam hij in het weekend naar de abdij. Dan deed hij getrouw zijn zondagsassistentie in de parochie Geel-Stelen. Jarenlang ververste hij wekelijks de handdoeken in het sanitair van ons grote huis. In kleine en eenvoudige diensten was confrater Karl sterk. Tijdens de grote vakantie was hij vaak aalmoezenier bij de CM-kampen in Zwitserland en later verleende hij graag ondersteuning en diensten in de norbertijnenabdij van Speinshart of bij de confraters in Neugraben.

Hij had waardering voor cultuur en was een tijdlang betrokken bij de Katholieke Vlaamse Volkskunst Federatie (vanaf 1963) en het Verbond voor Vlaamse Volkskunst (vanaf 1978). Hij was een actief medewerker van ons abdijtijdschrift Toren. Hij was hoofdredacteur van 1974 tot 1988 en redacteur van 1988 tot 1992. Confrater Karl was een tijdlang werkzaam in de abdijbibliotheek van 2003 tot 2009. Jarenlang voorzag hij de uitgaande post van de confraters van de nodige postzegels.

Hij was getrouw in het koorgebed en een goed voorbereid celebrant in de viering van de conventsmis. Hij was een gewaardeerd voorganger bij onze zusters norbertinessen en bij de zusters van het H. Graf.

Confrater Karl was geen grootspreker maar een trouw man van de kleine daad. Hij was wat aarzelend van natuur en voorzichtig en behoedzaam voor allerlei soorten conflicten. Hij deed zijn naam Karl de Goede eer aan.

Zijn gezondheid kwijnde de laatste jaren weg. Zijn eigenstandig gaan en staan werd met de dag onzekerder. Vanop zijn ziekenkamer volgde hij de liturgie van de gemeenschap en het wel en wee van de abdijgemeenschap. Een persoonlijk woord deed hem goed en dankbaarheid kleurde zijn dagen. Vanaf 2 oktober 2015 ging hij wonen in het Gemeenschapshuis Sint-Camillus van de Gasthuiszusters van Antwerpen. Steeds meer en meer verzwakte zijn geest, maar bij elk bezoek was er de broederlijke erkentelijkheid en dankbaarheid.  De zorgen van confraters en de abdij ontgingen hem niet en droeg hij actief mee in zijn verstild en biddend leven.

De voorbije maanden waren getekend door opnamen in het ziekenhuis zonder opmerkelijke verbeteringen. Vanaf zondagavond 1 juli 2018 begon confrater Karl aan de grote ontmoeting met de enige Leraar, de Christus. Hij ontsliep in de vrede des Heren in de koelte van de morgen van 4 juli 2018.

Op maandag 9 juli vieren wij dankbaar en eerbiedig de plechtige uitvaartliturgie in zijn abdijkerk van Tongerlo. In de schaduw van de hoge bomen van de Engelse tuin in wiens kruinen de lome warmte van de zomer hing zullen wij confrater Karl begraven bij zijn medebroeders op het abdijkerkhof in het gedeelde geloof van de verrijzenis en het eeuwig leven.