);

27/5 – H. Drie-eenheid (hoogfeest) (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 4,32-34.39-40
De Heer is God in de hemel daarboven en op de aarde beneden; er is geen ander.
2de lezing:Romeinen 8,14-17
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet roepen: “Abba Vader!”.
Evangelie:Matteüs 28,16-20
Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander