Aswoensdag 14 februari 2018

Vandaag, op aswoensdag, begint de veertigdagentijd, de christelijke vastenperiode in voorbereiding op Pasen.

Tijdens de eucharistie met asoplegging, hield abt Jeroen de volgende homilie:

 

Broeders en zusters in het geloof,

Vandaag begint de christelijke vastentijd.

De Kerk vraagt ons om te vertragen, vertragen om het kleine en om het essentiële te kunnen zien. Vertragen maar niet lui zijn. Integendeel, zelfs met vernieuwde actieve aandacht.

De veertigdagentijd zou ik durven  noemen: een tijd van groot verlangen, van groot verlangen naar Gods koninkrijk.

En het evangelie van Matteüs geeft ons jaarlijks drie sleutels uit de joodse traditie: aalmoezen, bidden en vasten. Sleutels om binnen te gaan en om buiten te gaan. Binnengaan in die moeilijke achterkamer, waar ik alleen met de Allerhoogste ben, en buitengaan uit mijn ego in ontmoeting met elkander. In het verborgene wordt alles tot zijn ware intenties en juiste proporties gebracht en het askruisje reduceert onze grote woorden en verpulvert onze schone schijn.

En ons verlangen naar Gods koninkrijk wordt in teken gebracht in aalmoezen, bidden en vasten. Het zijn onze liefdevolle omgangsvormen met God en onze naaste. Zij behoeden ons voor ziekelijke zelfvervulling en brengen ons tot stille vervulling van Gods Woord.

De veertig dagen oefenen om paasmensen te worden. Een gelukkige tijd, waarin Gods Woord ons aanraadt, met behulp van kleine tekens, Jezus gezindheid geheel tot de onze te maken. Vasten is persoonlijk en gemeenschappelijk ons hongergevoel aanscherpen als signaal en uitdrukking van ons verlangen meer te willen leven van Gods Woord; om Gods Woord de richting van ons leven en samenleven laten zijn.

Vasten voedt de gemeenschap, maar werkt maar als ieder afzonderlijk meedoet. Hoogmoedig niet mee doen is al van dezelfde soort als het ijdele vasten. De eerste bekoring is niet denkbeeldig in onze dagen.

En al zijn wij ook in deze vastentijd onnutte dienstknechten, wij mogen tegelijk nog meer worden dienaren van de Allerhoogste en vrienden van de Bruidegom.

Amen.