);

18/3 – 5de zondag van de veertigdagentijd (B)

Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd
1ste lezing: Jeremia 31,31-34
Een  nieuw verbond tussen Jahwe en Israël.
2de lezing:Hebreeën 5,7-9
Gods Zoon heeft gehoorzaamheid geleerd in de school van het lijden
Evangelie:Johannes 12,20-33
Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Jan Van Duffel