);

15/4 – 3de zondag van Pasen (B)

1ste lezing: Handelingen 3,13-15.17-19
De vorst van het leven hebt gij gedood: God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.
2de lezing:1 Johannes 2,1-5a
Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook van die van de hele wereld.
Evangelie:Lucas 24,35-48
Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goosssens