);

14/3 – 4de zondag van de veertigdagentijd (B)

1ste lezing:  2 Kronieken 36,14-16319-23
De toorn en het medelijden van de Heer worden duidelijk door de ballingschap en de bevrijding van het volk.

2de lezing: Efeziërs 2,4-10
Hoewel wij dood waren door onze zonden danken wij aan zijn genade onze redding.

Evangelie: Johannes 3,14-21
God heeft zijn Zoon gezonden opdat de wereLd door Hem zou worden gered.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Deze zondag wordt er geen homilie gegeven