);

11/3 – 4de zondag van de veertigdagentijd (B)

Vierde Zondag in de Veertigdagentijd (B-cyclus)
1ste lezing:  2 Kronieken 36,14-16319-23
De toorn en het medelijden van de Heer worden duidelijk door de ballingschap en de bevrijding van het volk.
2de lezing:Efeziërs 2,4-10
Hoewel wij dood waren door onze zonden danken wij aan zijn genade onze redding.
Evangelie:Johannes 3,14-21
God heeft zijn Zoon gezonden opdat de wereLd door Hem zou worden gered.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 tot 15.30 u.