Zondag 3 december 2017

Eerste zondag van de advent. De eerste kaars van de adventskrans is aangestoken, en hoopvol zien wij uit naar de komst van onze Verlosser, Hij die ons van alle zonde en kwaad bevrijdt.

 

En toch, Heer, zijt Gij onze vader.
Wij zijn de leem, Gij zijt de boetseerder,
wij allen het werk van uw hand.
Heer
, wees niet te zeer vertoornd.
Gedenk niet eeuwig onze schuld;
zie op ons neer, wij zijn allen uw volk.
Jesaja 64,7-8

 

 

 

 

 

 

Ook de kerststal staat al klaar in de abdijkerk. Leeg, weliswaar. Maar het Woord is reeds present in afwachting van de Menswording, waarmee niet alleen de kerststal gevuld wordt, maar heel ons leven en heel onze geschiedenis tot vervulling komt.