);

8/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing: Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.

2de lezing: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.

Evangelie: Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander