);

8/1 – Doopsel van de Heer (feest) (B)

1ste lezing:  Jesaja 42,1-4.6-7
Dit is mijn dienaar in wie Ik welbehagen schep.
OF: Handelingen 10,34-38
De Heer heeft Hem gezalfd met de heilige Geest.
Evangelie:Marcus 1,7-11
Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander