);

31/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing:  Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.

2de lezing: 1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.

Evangelie: Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.

  • Nederlandstalig kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden