);

28/1 – 4de zondag door het jaar (B)

1ste lezing: Deuteronomium 18,15-20
Ik zal een profeet doen opstaan.
2de lezing:1 Korintiërs 7,32-35
Onverdeelde toewijding aan de Heer.
Evangelie:Marcus 1,21-28
Hij onderwees hen met gezag.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens