);

Zondag 2/2 – Opdracht van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing:  Maleachi 3,1-4
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.
2de lezing:Hebreeën 2,14-18
Hij moest in alles aan zijn broeders gelijk worden.
Evangelie:Lucas 2,22-40 of 22-32
Mijn ogen hebben uw Heil aanschouwd.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
– Zegening van het licht en kaarsjesprocessie
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper