);

30/11 – H. Andreas, apostel (feest)

1ste lezing: Romeinen 10,9-18
Het geloof ontstaat door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.
Evangelie:Matteüs 4,18-22
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.