);

30/11 – H. Andreas, apostel (feest)

Eerste lezing: Romeinen 10,9-18
Het geloof ontstaat door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus.

Evangelie: Matteüs 4,18-22
Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u