);

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis) (B)

1ste lezing: Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

2de lezing: Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Evangelie: Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

  • Gregoriaanse gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper