);

Dinsdag 12 september 2017

Onze abdijkerk is enkele mooie en waardevolle barokke heiligenbeelden rijker. Ze zijn afkomstig uit de kerk van Roozendaal (NL), eens een parochie van de abdij. De beelden van de H. Maria Magdalena en Sint-Petrus kregen een plaats nabij de biechtkamer. Deze twee beelden komen oorspronkelijk uit onze voormalige abdijkerk, samen met de beelden van de H. Hiëronymus, de H. Johannes de Doper, Koning David en Lazarus die reeds een plaats hebben in de dwarsbeuken van de abdijkerk. Al deze beelden maakten deel uit van een totaalontwerp van Kerricx voor de biechtstoelen en lambrisering van de voormalige abdijkerk waarin ook de schilderijen ‘het Laatste Avondmaal’, ‘de Verheerlijking van het Lam Gods’ en de ‘Uittocht uit Egypte’. Zo zijn al deze heiligen, na meer dan 200 jaar, weer thuisgekomen in de abdij

Twee blindnissen werden ingevuld met de beelden van Sint-Jozef en de H. Dominicus. Het beeld van Sint-Augustinus kreeg een plaats naast de deur van het kerkhof.