);

29/10 – 30ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 22,20-26
Als gij weduwen en wezen onrecht aandoet, zal mijn toorn tegen u losbarsten.
2de lezing:1 Tessalonicenzen 1,5c-10
Gij hebt u van de afgoden bekeerd om God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten.
Evangelie:Matteüs 22,34-40
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël Goossens