);

15/10 – 28ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 25,6-10a
De Heer zal een maaltijd aanrichten, en de tranen wissen van alle aangezichten.
2de lezing:Filippenzen 4,12-14.19-20
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Evangelie:Matteüs 22,1-14
Nodigt tot de bruiloft wie ge maar vindt.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel