);

28/8 – H. Augustinus (hoogfeest)

Eerste lezing: Handelingen 2,42-46
Leven naar de wijze van de apostelen

Tweede lezing: Kolossenzen 3,12-17
Voegt bij dit alles de liefde als de band van de volmaaktheid.

Evangelie: Johannes 14,1-14
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

  • Gregoriaans kyriale
  • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
  • Eucharistie om 11.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper