);

16/8 – 20ste zondag door het jaar (A)

Eerste lezing: Jesaja 56,1.6-7
De vreemdelingen breng ik naar mijn berg.

Tweede lezing: Romeinen 11,13-15.29-32
God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.

Evangelie: Matteüs 15,21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof.

Nederlandstalig kyriale.
Eucharistie om 10.30 u.
Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel