);

20/8 – 20ste zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 56,1.6-7
De vreemdelingen breng ik naar mijn berg.
2de lezing:Romeinen 11,13-15.29-32
God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.
Evangelie:Matteüs 15,21-28
Vrouw, ge hebt een groot geloof.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Gabriël GoossensVan 14.30 – 15.30 u: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk