);

15/8 – Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming (hoogfeest)

Eerste lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15,20-26
Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.

Evangelie: Lucas 1,39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.

  • Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper