);

15/8 – Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming (hoogfeest)

1ste lezing: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab
Een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten.
2de lezing:1 Korintiërs 15,20-26
Als eerst en voornaamste Christus, vervolgens zij die Christus toebehoren.
Evangelie:Lucas 1,39-56
Hij deed aan mij zijn wonderwerken en slaat trotsen van hart uiteen.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Na de dienst is er receptie met de aanwezige gelovigen.