);

Eucharistische Aanbidding

Op zondag 17 maart, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.