);

Eucharistische Aanbidding op zondag

Op zondag 13 oktober, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.