);

2/4 – Palm- of Passiezondag (A)


Evangelie (Palmwijding) Matteüs 21,1-11

Gezegend die komt in de naam van de Heer.

1ste lezing: Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.

2de lezing: Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.

Evangelie: Matteüs 26,14-27,66
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.

  • Gregoriaans kyriale
  • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
  • Eucharistie om 10.30 u met palmwijding en- processie (in de Boerenkrijgschuur)
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper