);

5/4 – Palm- of Passiezondag (A)

Evangelie:
(Palmwijding)
Matteüs 21,1-11
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
1ste lezing:Jesaja 50,4-7
Mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie Mij smaadden maar Ik weet dat Ik niet te schande zal worden.
2de lezing:Filippenzen 2,6-11
Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.
Evangelie:Matteüs 26,14-27,66
Het lijden van onze Heer Jezus Christus.
– Gregoriaans kyriale
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Eucharistie om 10.30 u met palmwijding en- processie (in de Boerenkrijgschuur)
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper