);

26/4 – 3de zondag van Pasen (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,14.22-28
Het was onmogelijk, dat Hij door het dodenrijk werd vastgehouden.
2de lezing:1 Petrus 1,17-21
Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek.
Evangelie:Lucas 24,13-35
Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel