);

26/3 – 5de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing: Ezechiël 37,12-14
Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven.

2de lezing: Romeinen 8,8-11
De Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, woont in u.

Evangelie: Johannes 11,1-45
Ik ben de verrijzenis en het leven.

  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
  • Deze zondag wordt er geen homilie gehouden