);

29/3 – 5de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Ezechiël 37,12-14
Ik zal mijn geest over u uitstorten en gij zult leven.
2de lezing:Romeinen 8,8-11
De Geest van Hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, woont in u.
Evangelie:Johannes 11,1-45
Ik ben de verrijzenis en het leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst