);

19/4 – 2de zondag van Pasen (A)

Beloken Pasen – Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
1ste lezing:  Handelingen 2,42-47
Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
2de lezing:1 Petrus 1,3-9
Hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
Evangelie:Johannes 20,19-31
Na acht dagen kwam Jezus.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk