);

12/4 – Pasen – Verrijzenis van de Heer

Verrijzenis van de Heer
1ste lezing:  Handelingen 10,34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.
2de lezing:Kolossenzen 3,1-4
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
OF:
1 Korintiërs 5,6b-8
Doet het zuurdeeg weg om vers deeg te worden.
Evangelie:Johannes 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Van paaszondag 12 april tot en met tweede paaszondag 19 april zijn er elke avond om 17.30 u plechtige paasvespers met Gregoriaanse gezangen.
Deze vespers behoren tot de eigen premonstratenzerritus en wordt dus enkel op deze wijze gevierd in de norbertijnersabdijen.