);

4/4 – Pasen – Verrijzenis van de Heer

1ste lezing:  Handelingen 10,34a.37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan.

2de lezing: Kolossenzen 3,1-4
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
OF:
1 Korintiërs 5,6b-8
Doet het zuurdeeg weg om vers deeg te worden.

Evangelie: Johannes 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.

  • Gregoriaanse gezangen.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

Van paaszondag 4 april tot en met tweede paaszondag 11 april zijn er elke avond om 17.30 u plechtige paasvespers met Gregoriaanse gezangen.
Deze vespers behoren tot de eigen premonstratenzerritus en wordt dus enkel op deze wijze gevierd in de norbertijnenabdijen.