);

11/3 – Stille Zaterdag (Paaswake) (A)

Paaswake
1ste lezing:  Genesis 1,1-2,2
Het scheppingsverhaal.
2de lezing:Exodus 14,15-15,1
De Israëlieten gingen over de droge zeebodem de zee door.
3de lezing:Ezechiël 36,16-17a.18-28
Ik zal zuiver water over u sprenkelen en Ik zal u een nieuw hart geven.
4de lezing:Romeinen 6,3-11
Christus, eenmaal van de dood verrezen sterft niet meer.
Evangelie:Matteüs 28,1-10
Waarom zoekt Gij de levende onder de doden?
– Nederlandse gezangen
– Paasvigilie om 21.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper