);

29/3 – Goede Vrijdag

1ste lezing:  Jesaja 52,13-53,12
Hij werd mishandeld om onze misdaden.

2de lezing: Hebreeën 4,14-16;5,7-9
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.

Evangelie: Johannes 18,1-19,42
Het lijden van onze Heer Jezus Christus

  • Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
  • Viering om 14.45 u met kruishulde
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper