);

10/4 – Goede Vrijdag

Viering van de kruisdood van onze Heer Jezus Christus
1ste lezing:  Jesaja 52,13-53,12
Hij werd mishandeld om onze misdaden.
2de lezing:Hebreeën 4,14-16;5,7-9
Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en is voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwig heil.
Evangelie:Johannes 18,1-19,42
Het lijden van onze Heer Jezus Christus
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Viering om 14.45 u met kruishulde
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper