);

1/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing:Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie:Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw