);

22/3 – 4de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a
David wordt gezalfd tot koning over Israël.
2de lezing:Efeziërs 5,8-14
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.
Evangelie:Johannes 9,1-41
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel