);

9/2 – 5de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jesaja 58,7-10
Uw licht zal stralen als de dageraad.
2de lezing:1 Korintiërs 2,1-5
Ik verkondigde u het getuigenis van Christus en zijn kruis
Evangelie:Matteüs 5,13-16
Gij zijt het licht der wereld
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: pater Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk