);

23/2 – 7de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Leviticus 19,1-2.17-18
Bemin uwnaaste als uzelf
2de lezing:1 Korintiërs 3,16-23
Alles is van u, maar Gij zijt van Christus en Christus is van God
Evangelie:Matteüs 5,38-48
Bemint uw vijanden
– Gregoriaans  kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel