);

12/2 – 6de zondag door het jaar (A)

1ste lezing: Jezus Sirach 15,15-20
Hijheeft niemand bevolen te zondigen
2de lezing:1 Korintiërs 2,6-10
Godheeft van alle eeuwigheid de wijsheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking
Evangelie:Matteüs 5,17-37
Gij hebt gehoord wat tot onze voorouders is gezegd, maar Ik zeg u.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk