);

6/11 – 32ste zondag door het jaar (C)

1ste lezing: 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.
2de lezing:2 Tessalonicenzen 2,16-3,5
Moge de Heer u sterken met alle goeds in woord en daad.
Evangelie:Lucas 20,37-38
Hij is geen God van doden, maar van levenden.
  • Gregoriaans kyriale.
  • Eucharistie om 10.30 u.
  • Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw