);

20/11 – 34ste zondag door het jaar (C) + Christus Koning (Hoogfeest)

1ste lezing: 2 Samuël 5,1-3
Zij zalfden David tot koning over Israël
2de lezing:Kolossenzen 1,12-20
Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon..
Evangelie:Lucas 23, 35-43
Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.
  • Gregroiaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander