);

13/11 – 33ste zondag door het jaar (C) + Bedevaartsdag Sint-Siardus

1ste lezing: Maleachi 3,19-20a
Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.
2de lezing:2 Tessalonicenzen 3,7-12
Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Evangelie:Lucas 21,5-19
Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 10.30 u
  • Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper