);

Leven van gebed en liturgie

 

Als gemeenschap van reguliere kanunniken leggen wij ons bijzonder toe op de viering van de eucharistie en van het getijdengebed, in verbondenheid met het gebed van de Kerk over de gehele wereld. Dit is meerdere malen per dag onze levengevende ontmoeting met God, die de grond en de toekomst van ons bestaan is.

In de lezingendienst voeden we ons met het Woord van God. In het morgengebed, zingen we Gods lof. Op de middag vieren we de eucharistie, het hart van ons leven en het middaggebed. In het avondgebed brengen wij God dank en bidden Hem om zegen over het werk van de dag en over alle mensen. De completen sluiten de dag biddend af.

Ook in persoonlijk gebed en meditatie wordt ruimte en tijd vrij gemaakt voor de verdieping van onze persoonlijk relatie met God en met Christus.

 

De eucharistie is het hoogtepunt van ons leven in communio.
(Constituties van de orde, 58)