);

Leven in dienst van de Kerk

 

Onze abdijgemeenschap leeft in nauwe verbondenheid met de gehele Kerk en met alle mensen. Tot dienst binnen die Kerk is zij geroepen en wordt zij gezonden.
Onze opdracht tot verkondiging wordt vooreerst gerealiseerd door het christelijke getuigenis van ons Godgewijd gemeenschapsleven.
Vervolgens vervult de abdijgemeenschap haar dienst aan de Kerk door haar liturgisch gebed, haar openheid, onthaal en gastvrijheid, en in de pastorale opdracht die aan medebroeders wordt toevertrouwd.

 

Christus de gezondene Gods,
maakt ons door zijn Geest tot deelgenoten van zijn zending.
(Constituties van de orde, 23)