);

Leven met Christus als leidsman

Naar het voorbeeld van de H. Norbertus, de stichter van onze Orde, bestaat onze roeping als norbertijnen van Tongerlo er allereerst in ons leven geheel en al af te stemmen op Christus.

De gezindheid die Christus Jezus bezielde willen wij ook tot de onze maken. Hij nodigt ons uit onszelf te ontledigen en te overstijgen om los te breken uit onze zelfzucht en te leven voor God en onze medemensen.

Als kloosterlingen verlangen wij er naar dag aan dag een Godgewijd leven te leiden en te komen tot een steeds grotere gelijkvormigheid met Christus.

 

De hoogste norm van ons leven is het volgen van Christus
zoals dat wordt voorgesteld in het Evangelie.

(Constituties van de orde, 48)