);

De H. Augustinus

augustinus 100
H. Augustinus

De H. Augustinus werd geboren in 354, in het Noord-Afrikaanse Thagaste. Niettegenstaande het goede voorbeeld van zijn ouders leidde hij tijdens zijn jeugd een erg oppervlakkig leven. Toch ontstond tijdens zijn studiejaren een onrustig verlangen naar ware wijsheid. Deze zoektocht bracht hem na veel omwegen in Milaan waar hij in contact kwam met bisschop Ambrosius.

Toen hij, inwendig verscheurd, in een naburige tuin een kind hoorde zingen: ‘Neem en lees’, opende hij het boek met de brieven van Paulus en las daar de uitnodiging om zich los te maken van zijn losbandig leven en zich met Christus te bekleden (Rom. 13,13-14). Augustinus en zijn vrienden trokken zich terug te Cassiciacum in voorbereiding op het doopsel dat hen in de paasnacht van 387 door Ambrosius werd toegediend.

Augustinus koos van bij de aanvang ook voor een leven als monnik: eerst in zijn ouderlijk huis te Thagaste en later te Hippo waar hij in 391 tot priester was gewijd. Ook toen hij in 396 bisschop werd van deze stad, vormde hij zijn bisschopshuis om tot een klooster. Kort nadien schreef hij zijn Regel, waarin hij zijn ideaal verwoordde om te leven zoals de eerste christengemeente van Jeruzalem. Tot aan zijn dood op 28 augustus 430 is Augustinus trouw gebleven aan dit ideaal.Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen,
één van ziel en één van hart op weg naar God.
Want is dat juist niet de reden waarom u bent gaan samenwonen?
(Regel 1,2)