);

Achttiende Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing:  Prediker 1,2; 2,21-23
Wat heeft de mens aan al zijn geploeter?
2de lezing:Kolossenzen 3,1-5.9-11
Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.
Evangelie:Lucas 12,13-21
En al die voorzieningen, die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan?
– Nerderlands kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens