);

Dertiende Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing:  1 Koningen 19,16b.19-21
Elisa stond op en volgde Elia.
2de lezing:Galaten 5,1.13-18
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Evangelie:Lucas 9,51-62
Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens