);

Twaalfde Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing:  Zacharias 12,10-11
Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.
2de lezing:Galaten 3,26-29
Al wie gedoopt is, heefy Christus aangetrokken als een kleed..
Evangelie:Lucas 9,18-24
Gij zijt de Gezalfde van God. De Mensenzoon moet veel lijden.
– Nederlands kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Johan De Pauw