);

Elfde Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing:  2 Samuël 12,7-10.13
De Heer heeft uw zonde vergeven; ge zult niet sterven.
2de lezing:Galaten 2,16.19-21
Ik leef niet meer, Christus leeft in mij.
Evangelie:Lucas 7,36-8,3
Haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want ze heeft veel liefde betoond.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: pater Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u.