);

Het Maria-heiligdom Beauraing

Verschijningen, Maria, Kaarsjes,… In de voorbije maand februari kon je er niet naast lezen in de kranten: Europa’s bekendste Maria-bedevaartsoord Lourdes vierde haar 150ste verjaardag. Paus Benedictus XVI zal in de loop van september op bedevaart gaan naar dit Franse Maria-oord. Niet alleen in Frankrijk, maar ook op andere plaatsen gelooft de Katholieke Kerk dat Maria er verschenen is. 
Zo is er In ons land is er onder meer het Maria-bedevaartsoord in Beauraing, een klein dorp in de provincie Namen. Net zoals Lourdes viert Beauraing feest, want 75 jaar geleden verscheen op deze plek de Heilige Maagd Maria.
Sinds kort is een jonge Vlaamse priester Chris Butaye werkzaam in het heiligdom waar Maria verschenen is. Redenen genoeg dus om ons oor eens te luisteren te leggen bij deze priester.
beauraing (01)

Goeiedag Eerwaarde Heer Chris, net zoals in Lourdes is Maria hier in Beauraing 75 jaar geleden verschenen. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Wie heeft haar gezien?

Het is inderdaad ongeveer 75 jaar geleden dat O.L.Vrouw in Beauraing verschenen is. Om precies te zijn: ze verscheen een eerste keer in de avond van de 29ste november 1932. Vier kinderen uit twee gezinnen, Andrée en Gilberte Degeimbre, en Fernande en Albert Voisin, kwamen rond 18 uur naar de school van de zusters om daar hun vriendin en zus Gilberte Voisin op te halen, die altijd nableef op school om haar huiswerk te maken.
Bij de voordeur aangekomen zien de kinderen plots een heldere witte gestalte bewegen in de lucht ter hoogte van de vlakbij gelegen spoorwegbrug. De zuster die de deur komt open doen ziet helemaal niks.Gilberte zelf ziet de witte gestalte echter ook. De non stuurt de kinderen op strenge toon naar huis, ervan overtuigd dat de kinderen haar iets willen wijs maken. Ook thuis wordt hun verhaal door hun ouders op ongeloof onthaald.

beauraing (04)
Maar de volgende avond gaan de kinderen terug en weer zien ze dezelfde heldere, witte gestalte van een dame. Ze zullen haar zo in totaal 33 keer zien, de laatste keer op 3 januari 1933.
Al snel komen meer en meer nieuwsgierigen met de kinderen mee.Dat wordt de laatste dagen van de verschijningen zelfs een ware toeloop, tot meer dan tienduizend aanwezigen. Ook werden de kinderen al snel aan ondervragingen en onderzoekingen onderworpen. Men probeerde hen op allerlei manieren op tegenstrijdigheden in hun verklaringen te betrappen, maar zonder resultaat.
Op de 8ste december werden ook een aantal proefondervindelijke experimenten op de kinderen uitgevoerd tijdens de verschijning. Die verschijning was speciaal, want ter gelegenheid van het hoogfeest van Maria onbevlekt ontvangen, raakten de kinderen in extase tijdens de verschijning. Dokters probeerden hun aandacht af te leiden door heftig voor hun ogen te bewegen, prikten hen met naalden en hielden vuur tegen hun huid, maar zonder het minste effect. De kinderen waren die dag even weg van de aardse wereld.
Ook opmerkelijk is het feit dat ze bij het begin van elke verschijning simultaan op de knieën ‘vielen’. Dokters getuigden dat normaal gezien de knieschijven danig geraakt moesten zijn bij zo’n beweging, maar de kinderen hielden er hoegenaamd geen letsel aan over. De enige sporen die nableven waren te vinden in de kousen en de broeken, die ter hoogte van de knieën serieus beschadigd waren. Enige van die kledingstukken kunnen nu nog in het museumpje te Beauraing bekeken worden.
beauraing (05)

Waarom verschijnt Maria? Had Maria een hemelse boodschap bij zich?

Maria heeft tijdens haar 33 verschijningen eigenlijk niet veel gezegd tot de kinderen. Haar eerste woorden waren :”Que vous soyez bien sages”, “dat jullie braaf zouden zijn” (als antwoord op de vraag wat de Heilige Maagd van hen verlangde).
Ze heeft later ook een kapel gevraagd en “dat men hier op bedevaart kome”. Op het einde van de verschijningen riep ze op om veel te bidden: “Bidt; bidt veel; bidt altijd!”

Ze heeft zichzelf bekendgemaakt aan de hand van drie titels : de onbevlekte Maagd, de Moeder van God, en de Koningin van de Hemelen.
Ze heeft ook nog beloofd aan één van de ziensters: “Ik zal de zondaars bekeren.” Op het eerste zicht zitten daar dus geen wereldschokkende verklaringen tussen

beauraing (03)Beauraing
Maar om eerlijk te zijn: dat mag je ook niet verwachten. Als Maria naar ons toekomt, dan is dat om ons dichter bij haar zoon Jezus te brengen, en bij zijn bruid de Kerk; en niet om een ander evangelie te verkondigen.
Maar het blijft natuurlijk wel uitzonderlijk dàt ze ergens verschijnt. Zoveel erkende verschijningsplaatsen zijn er niet in de wereld.
En België heeft er twee: Beauraing en Banneux. Tussen haakjes: opmerkelijk is dat de verschijningen in Banneux (acht in totaal) begonnen zijn amper enkele weken na de laatste verschijning in Beauraing. Ook daar viert men dus 75 jaar verschijningen.

Heel specifiek aan de verschijningen te Beauraing is dat de Heilige Maagd tijdens de laatste verschijningen letterlijk haar hart heeft laten zien aan de ziensters. Ze konden een goudkleurig hart onderscheiden dat straalde. Vandaar ook dat O.L.Vrouw van Beauraing de Heilige Maagd met het Gouden Hart wordt genoemd. Een hart die natuurlijk ook verwijst naar het Heilig Hart van Jezus.
Banneux

Komen er vele pelgrims op bedevaart? Waarvoor komen ze bidden?

Ik heb nog niet zoveel ervaring met de bedevaarders die naar Beauraing komen. Ik ben pas enkele maanden geleden benoemd als kapelaan van het verschijningsoord in Beauraing, en ben er voorlopig maar heel sporadisch vanwege studies die ik nog moet beëindigen in Brussel.
De winter is ook het dode seizoen voor een bedevaartsoord. Maar eens het bedevaartseizoen op 1 mei officieel zal geopend worden, zal het volk wel toestromen. Ik schat dat er per jaar toch vele tienduizenden O.L.Vrouw van Beauraing komen opzoeken.
En het thema dat dit jaar gekozen is moet dat nog meer aanmoedigen : “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Ik nodig jullie hierbij dan ook uit om op die wens van Maria in te gaan. Ik zal verheugd zijn jullie te mogen ontmoeten en ontvangen. Ik ben er immers vooral om Nederlandstalige bedevaarders op te vangen.

beauraing (02)
Bedevaarders komen naar Beauraing met de meest uiteenlopende vragen en wensen. Dikwijls zijn het mensen met problemen of zorgen. Ze komen dan naar Beauraing om ze aan de Heilige Maagd toe te vertrouwen: problemen in de familie, werkloosheid, depressies, … zeer dikwijls ook omwille van gezondheidsproblemen. Ze komen dan Maria smeken opdat zijzelf of een naaste van hen weer gezond zouden mogen worden.
Net als in andere bedevaartsoorden komen er geregeld ook groepen met minder-validen en gebrekkigen naar Beauraing. Vaak blijven die dan een drietal dagen ter plaatse. Ze noemen dit “triduums”. Ze komen bij Maria voor sterkte en bemoediging, en om liefde te ontvangen, en toch ook in de hoop om misschien genezen te worden.
kaars_05
Miraculeuze genezingen zijn echter zeldzaam. Opmerkelijk is wel dat het twee miraculeuze genezingen van Vlaamse vrouwen geweest zijn die meegeholpen hebben om het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen in Beauraing te erkennen.
Maar er zijn zeker meer miraculeuze genezingen van spirituele aard. In Beauraing zijn er trouwens een hele reeks van ex voto’s (plaatjes in keramiek met een korte danktekst op) te vinden via dewelke bedevaarders de Heilige Maagd danken voor bekomen gunsten.
Beauraing is in Vlaanderen minder gekend en minder bezocht dan Banneux. Als ik aan mensen vraag waarom, dan antwoorden ze dikwijls dat er in Banneux meer natuur is, meer groen. Dat is inderdaad zo, maar als Maria ervoor gekozen heeft, om in een stadje te verschijnen, vlakbij een lawaaierige spoorwegbrug (per dag komen er 160 treinen voorbij, waarbij een aantal, lange goederentreinen), dan is dat omdat ze tot mensen wil komen, daar waar ze leven: in de stad, met veel lawaai. Ook daar wil ze onder ons zijn!
Meer concrete informatie kan gevonden worden op onze vernieuwde website : http://beauraing.catho.be
kaars_08
Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?
E.H. Chris Butaye