);

Het Leven Van De H. Norbertus Stichter Van De Premonstratenzers

Norbertus werd tussen 1080 en 1085 in Gennep geboren: maar sommige historici betwijfelen dat en zeggen hij in Xanten zou geboren zijn.
Hij was een zoon van Heribert, heer van Gennep. Norbertus kreeg zijn opleiding bij aartsbisschop Frederik I van Keulen.
Daarna was hij enige tijd als kanunnik verbonden aan de Sint-Victordom te Xanten.
Vervolgens werd hij kapelaan van de aartsbisschop van Keulen en aalmoezenier aan het hof van keizer Hendrik V.
vita_norb (04b)

Bekering.

Volgens het Vita Norberti werd hij diep getroffen door een plotselinge bekering. Op een zekere dag sloeg een bliksemschicht in, vlak voor de voeten van zijn paard. Het beest steigerde en wierp Norbertus op de grond. Daarop vroeg hij zich – als een tweede Paulus – hardop af: ‘Heer wat moet ik doen?’. ‘Wend je af van het kwade en doe alleen nog het goede. Zoek rust en vrede’, antwoordde een stem uit de hemel. Hij deed boete en ging in retraite waarna hij verzocht om het diakenschap, als snel gevolgd door het priesterschap.

In 1114 ging hij naar de benedictijnenabdij van Siegburg, waar hij in 1115 door de aartsbisschop van Keulen tot priester werd gewijd. Daarna keerde hij terug naar Xanten, waar hij zich bleef inzetten voor het strikt nakomen van de kloostergeloften, waaronder die van de armoede. Het is evident dat Norbertus betrokken was in de toenmailige ‘Gregoriaanse Hervorming’ van het kloosterleven en de levenswijze van clerici. Dit werd echter niet aanvaard door de kanunniken van Xanten. Zij hielden vast aan de regel van Aken die privé-bezit toestond. Nadat hij zijn ontslag had genomen als kanunnik van Xanten, deelde Norbertus zijn bezittingen met de allerarmsten.

vita_norb (09)

Prémontré.

De kathedraal van Laon

De kathedraal van Laon

Norbertus ging naar Frankrijk, waar hij enkele jaren rondzwierf als zwervende prediker. Hij kwaam in contact met Bartholomeüs, bisschop van Laon, en hij heeft Norbertus overtuigd om te blijven in zijn bisdom om een klooster te stichten met zijn leerlingen. Uiteindelijk schonk Bartholomeüs Norbertus grond voor de bouw van een klooster in Prémontré, 10 km ten westen van Laon. Dit werd goedgekeurd door paus Calixtus II. Met Kerstmis 1121 legden Norbertus en zijn gezellen hun professie af. Het was het begin van de orde can de ‘Reguliere Kanunniken van Prémontré’ (of norbertijnen, premonstratenzers).
In Prémontré heeft Norbertus en zijn gemeenschap een strenge versie van de regel van de heilige Augustinus gevolgd, met aandacht voor de liturgie, een gemeenschappelijke leven en boetvaardigheid. Zij hadden een wit habijt geadopteerd – een teken van een leven van een strengere observantie van het leven van de kannuniken en van de verrijzenis van de Heer. Norbertus en zijn broeders wilden het leven van de apostelen en het evangelisch leven imiteren.
Onder de opvolger van Norbertus – de Z. Hugo van Fosse – heeft de levenswijze van de cisterciënzers een zekere invloed gehad op de prille norbertijnse levenswijze en op de eerste statuta (constituties) van de ‘premonstratenzers’
Ruïnes in Prémontré.

Ruïnes in Prémontré.

Wandelprediker en ordesstichter.

Norbertus ging dikwijls buiten zijn klooster om het Woord Gods te prediken in het Germaanse keizerrijk en in de Lage Landen. Hij had een grote devotie voor de H. Eucharistie en Onze-Lieve-Vrouw: hij droeg elke dag de mis op.
Door Norbertus en zijn kannuniken hebben de premonstratenzers andere kloosters opgericht een een grote verspreiding gehad door Europe.
In 1124 werd de premonstratenzers naar Antwerpen gezonden om ‘het tanchelisme’ te bestrijden en elementen van het katholieke leer over de H. Eucharistie en het priesterschap te verdedigen. Daar hebben Norbertus en zijn kannuniken ook de seculiere kannuniken hervormd en de Sint-Michielsabdij opgericht.
Later (1131) hebben de kannuniken van de Sint-Michiels de abdij van Tongerlo gesticht.
Op 16 februari 1126 ontving Norbertus in Rome van paus Honorius II de bul Apostolicae disciplinae. Zijn keuze voor de regel van Sint-Augustinus was goedgekeurd, de bezittingen van Prémontré werden bevestigd en alle stichtingen erkend.

vita_norb (51)

Maagdenburg.

Norbertus eigen talenten werden ook herkend door de kerkelijke hiërarchie. In 1126 – in hetzelfde jaar als de pauselijke goedkeuring van zijn regelkeuze – werd Norbertus benoemd tot aartsbisschop van Maagdenburg (Duitsland) en tot aartskanselier van het keizerrijk. Hij werd belast met het bestuur van zijn bisdom en de keizerlijke en kerkelijke politiek en streed voor de vrede en de waarheid in moeilijke situaties.
De nieuwe aartsbisschop deed ook een stichting van zijn eigen orde te Maagdenburg (Onze-Lieve-Vrouwekerk). Norbertus was een betrouwbare zoon de paus en, samen met de H. Bernardus van Clairvaux, ijverde hij ervoor een einde te maken aan het schisma binnen de Kerk.

Onze-Lieve-Vrouweklooster te Maagdenburg
Onze-Lieve-Vrouweklooster te Maagdenburg
Na een reis naar Rome was Norbertus vermoeiend en zwaar ziek. Deze heilige man Gods stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg en werd hij begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Op 27 juli 1582 werd Sint-Norbertus door paus Gregorius XIII heilig verklaard. In de zeventiende eeuw werd zijn lichaam overgebracht naar de abdij van Strahov, bij Praag, waar de premonstratenzers sindsdien over hem waken en hem vereren.
Helige vader Norbertus bid voor ons en voor roepingen voor het norbertijnse leven in Tongerlo om het evangelie te verkondigen en het apostolische leven verder te zetten.
Graftombe van de H. Norbertus in Strahov (Praag)
Graftombe van de H. Norbertus in Strahov (Praag)
vita_norb (40)