);

Tiende Zondag door het jaar (C-cyclus)

1ste lezing:  Jezus Sirach 50,1-14
Gods huis en Gods volk op aarde worden gesticht door heilige leiders.
2de lezing:Romeinen 12,1-8
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap.
Evangelie:Matteus 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.
– Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper