);

Het Onbevlekt Hart van Maria

Inleiding.

De maand juni is de maand toegewijd aan het heilig Hart van Jezus, onze Heer en Verlosser. Het is het grote teken van de grenzeloze liefde die Hij voor ons heeft. Op de eerste vrijdag in de week na Sacramentsdag wordt het Heilig Hart van Jezus liturgisch gevierd door de Kerk als een hoogfeest. Op de dag nadien is er een ‘parallelle’ feestdag, namelijk Het Onbevlekt Hart van Maria. Het hart van Onze Lieve Vrouw is vooral een hart van een moeder, de moeder van Jezus en onze moeder. Zoals het hart van haar goddelijke Zoon, is het hart van Maria vereerd als teken van haar grote liefde voor ons, en ook voor God. Maria was helemaal toegewijd aan God, aan zijn dienst en aan de naastenliefde. Haar hart is ‘onbevlekt’, zonder smet, zonder zonde, en zonder de zonde van Adam vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis.

heilig_hart_maria_jezus (100) LR

Oorsprong van het feest

Oorspronkelijk werd het feest van het Onbevlekt Hart van Maria door paus Pius XII in 1942 ingesteld op 22 augustus voor de gehele Kerk, bij gelegenheid van de 25e verjaardag van de verschijningen te Fatima in Portugal. Voordien werd het feest van het Hart van Maria hier en daar ook reeds lokaal gevierd, feitelijk al vanaf de Middeleeuwen.

Eerder nog werd de aandacht van de vroege christenen al getrokken door de liefde en de deugden van het Hart van Maria.

De evangeliën vertellen over de profetie die aan Maria werd uitgesproken bij de opdracht van Jezus in de tempel: nl. dat haar hart zou worden doorboord met een zwaard.

heilig_hart_maria (103) LR smarten

In zijn evangelie heeft de H. Johannes voorts aandacht voor het Hart van Maria wanneer Maria presenteert aan de voet van het kruis van Jezus.

De H. Augustinus schreef hierover dat Maria niet louter passief was aan de voet van het kruis: ‘zij heeft meegewerkt door liefdadigheid in het werk van onze verlossing’.

Een andere Bijbelse passage die helpt om de toewijding van Maria te illustreren was het verslag van Lucas, dat Maria al de uitspraken en daden van Jezus in haar hart bewaarde, dat ze deze in haar hart verder overweegde.

Augustinus vertelt ons ook dat Maria meer gezegend was om Christus in haar hart te hebben gedragen dan in Hem te hebben gedragen in het vlees.

heilig_hart_maria (101) LR

Fatima.

Aan het begin van de twintigste eeuw vroeg Onze Lieve Vrouw te Fatima dat, tot eerherstel voor de zonden begaan tegen haar Onbevlekt Hart, op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden iedereen zou gaan biechten, de Heilige Communie ontvangen, vijf tientjes van de Rozenkrans reciteren, en haar gedurende vijftien minuutjes gezelschap gezelschap zou houden tijdens het mediteren van de vijftien mysteries van de Rozenkrans.

Daarbij beloofde ze dat wie dit zou doen, in het uur van zijn dood de genaden die hij nodig heeft voor het heil, zou ontvangen.

Maria wil dat wij haar zoon Jezus liefhebben en ‘doen wat hij zegt’. Haar onbevlekte hart wijst ons de weg naar Jezus, de bron van alle liefde. Tijdens de derde verschijning in Fatima, op 13 juli 1917, zei Maria dat ‘God in de wereld de toewijding aan haar Onbevlekt Hartwil vestigen’ om zielen te redden uit het vuur van de hel en om over de wereld vrede te brengen.

Zij vroeg ook om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Paus Pius XII heeft, in zijn apostolische brief van 7 juli 1952 Sacro Vergente, Rusland toegwijd aan de Allerheiligste Maagd Maria.

heilig_hart_maria (102) LR fatima

Op 25 maart 1984 heeft Paus Johannes Paulus II dit verzoek opnieuw vervuld toen hij de plechtige daad van de toewijding van de wereld, en impliciet Rusland, aan het Onbevlekt Hart van Maria hernieuwde. Hij deed dit vóór het wonderbaarlijke beeld van de Maagd Maria van Fatima dat voor die gelegenheid naar het Sint Petersplein in het Vaticaan was overgebracht. Op 8 oktober 2000 wijdde Paus Johannes Paulus II de wereld opnieuw toe aan het Onbevlekt Hart van Maria bij gelegenheid van het nieuwe millennium.

Paus Franciscus heeft recent, op 13 oktober2013, ook de werled toegewijd aan Maria’s Onbevlekte Hart.

Voor meer informatie over Fatima: klik hier.

heilig_hart_maria (100) LR

Gebed.

Misschien kunnen wij ook in deze maand juni, waarin wij de harten van Jezus en Maria vereren, een akte van toewijding uitspreken tot het moederlijke en Onbevlekte Hart van Maria, om Jezus beter te volgen en om ons christelijk geloof goed te beleven?

Allerheiligste Maagd Maria,
wij erkennen U als Koningin
over ons huisgezin
en wij wijden het toe
aan Uw heilig en Onbevlekt Hart.
Heers over ons
met Jezus Uw Zoon, onze Heer,
en toon steeds dat Gij
onze Goede Moeder zijt.
Dat Uw rijk kome o Jezus,
laat komen het rijk
van Uw Lieve Moeder.
Amen

heilig_hart_maria (104) LR smarten