);

Proef er van

Wat je voor jezelf bedacht en overwogen hebt, en met iemand anders besproken hebt, kan nog wel eens een eindje verwijderd liggen van de concrete werkelijkheid. Daarom is het ook goed en deugddoend om je eigen voorstellingen en inschattingen te confronteren met de realiteit.

Vele kloostergemeenschappen en abdijen, maar ook seminaries, bieden de mogelijkheid om eens van naderbij kennis te maken met de innerlijke keuken. Enkele dagen verblijf in de gemeenschap waar je je zinnen op gezet hebt, of het seminarie waar je naartoe wil gaan, kunnen je soms meer inzicht bijbrengen dan wekenlang piekeren of urenlange gesprekken. Proef en ervaar wat het je zegt!

Sommige gemeenschappen bieden roepingendagen aan, meeleefdagen of kennismakingsdagen. Durf het aan je ervoor in te schrijven! Wat onze abdij van Tongerlo op dit vlak aanbiedt verneem je in Jeugd & Abdij.

geboeid_21