);

Ontdek Gods roepstem in je leven.

Wat is Gods bedoeling met mijn leven? Waarom heeft Hij mij hier op aarde geplaatst? Welke wegen moet ik inslaan? Heeft God een bijzondere roeping voor mij weggelegd? Roept Hij mij soms om priester of kloosterling(e) te worden?
Helderheid en inzicht verwerven in deze fundamentele kwesties is geen eenvoudige opdracht. Ja, je roeping in je leven ontdekken wordt meestal ervaren als een zware worsteling, een gevecht met jezelf en met God, zoals het de aartsvader Jakob ooit is voorgevallen (Gen. 32,25). Meestal ervaar je daarbij een grote eenzaamheid. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat en dat niemand je hierbij kan helpen. Dat is maar deels waar. OK, niemand kan of mag beslissingen nemen in jouw plaats, maar er zijn wel heel mogelijkheden om in dit zoekproces bijgestaan te worden.

Deze pagina wil daartoe een concrete aanzet geven. Door goede raad, concrete tips, zinvolle suggesties, blikopeners….

wegwijzers

Ontdek
Gods roepstem
in je leven.