);

6. Wijding

Wie zich geroepen voelt tot het priesterschap en tijdens de voorbije vormingsjaren de studies van filosofie en theologie heeft gevolgd kan op vraag van de abt de heilige wijdingen ontvangen.

Eerst ontvangt hij de diakenwijding en na de periode van ongeveer een jaar volgt de priesterwijding.

diakenwijding
diakenwijding
diakenwijding
diakenwijding
2011_09_priesterwijding_gabriel (291) LR
priesterwijding
priesterwijding
2011_09_priesterwijding_gabriel (297) LR