);

5. Verbintenis voor het leven

De laatste stap op de weg naar de volledige opname in de gemeenschap is de plechtige professie. Opnieuw leg je je geloften af in de handen van de abt, maar deze maal gaat het dan om een verbintenis voor het leven.

Onze professieformule luidt als volgt:
Ik, frater …., draag mijzelf op en geef mij aan de kerk van Tongerlo, en ik beloof een leven van bekering en communio te leiden, dat vooral gekenmerkt wordt door armoede, gewijd celibaat en gehoorzaamheid, volgens het evangelie van Christus en de levenswijze van de apostelen, volgens de regel van de heilige Augustinus en de constituties van de premonstratenzerorde, ten overstaan van abt Jeroen, prelaat van deze kerk, en mijn medebroeders.

2010_08_professie_benedict_gb_HR (136)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (163)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (171)
2010_08_professie_benedict_gb_HR (191)